Ansökningsformulär Motorbranschcollege

1. Anmälan

2. Motivera varför skolan är lämplig att certifieras som Motorbranschcollege Obligatorisk

3. Om skolan Obligatorisk

Namn på skolan
Adress/box
Postnr
Ort
Webbadress

4. Skolans huvudman Obligatorisk

5. Rektors kontaktuppgifter Obligatorisk

Förnamn
Efternamn
Telefon
Mobil
E-post

6. Kontaktperson bland yrkeslärarna i arbetet med certifieringen Obligatorisk

Förnamn
Efternamn
Telefon
Mobil
E-post

7. Vilka fordonstekniska inriktningar finns på skolan (ett eller flera val)? Obligatorisk

8. Antal lärare Obligatorisk

Ange siffran 0 i fältet om ingen lärare finns inom inriktningen.
Antal yrkeslärare inom personbil
Antal yrkeslärare inom bilskada
Antal yrkeslärare inom lastbil
Antal yrkeslärare inom maskin
Antal ämneslärare inom den fordonstekniska utbildningen

9. Antal elever Obligatorisk

Ange 0 i fältet om inga elever finns på inriktningen.
Antal elever år 2 inom bilskada:
Antal elever år 2 inom personbil
Antal elever år 2 inom lastbil
Antal elever år 2 inom maskin
Antal elever år 3 inom bilskada
Antal elever år 3 inom personbil
Antal elever år 3 inom lastbil
Antal elever år 3 inom maskin

10. Startdatum för certifieringsarbetet

När tidsmässigt kan skolan påbörja certifieringsarbetet? (ange ungefärligt datum och år)