Ansökningsformulär Motorbranschcollege

1. Anmälan

2. Motivera varför skolan är lämplig att certifieras som Motorbranschcollege Den här frågan är obligatorisk

3. Om skolan Den här frågan är obligatorisk

4. Skolans huvudman Den här frågan är obligatorisk

5. Rektors kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

6. Kontaktperson bland yrkeslärarna i arbetet med certifieringen Den här frågan är obligatorisk

7. Vilka fordonstekniska inriktningar finns på skolan (ett eller flera val)? Den här frågan är obligatorisk

8. Antal lärare Den här frågan är obligatorisk

Ange siffran 0 i fältet om ingen lärare finns inom inriktningen.

9. Antal elever Den här frågan är obligatorisk

Ange 0 i fältet om inga elever finns på inriktningen.

10. Startdatum för certifieringsarbetet