Ilmoittautuminen Duunitreffeille näytteilleasettajaksi to 7.2.2019 klo 13-16

1. Yhteystiedot

Yrityksen virallinen nimi
Yrityksen markkinointinimi, jos eri kuin virallinen
Yrityksen Y-tunnus
Yrityksen osoite, postinumero ja toimipaikka
Yrityksen Internetsivut
Messutapahtuman yhteyshenkilönne
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön puhelinnumero

2. Erityistoiveita osaston suhteen? Osastoon sisältyy pöytä (140 x 80 cm) ja tuoli. Kertokaa tässä, jos ette tarvitse näitä pöytää ja tuolia, vaan tuotte omat kalusteenne.

3. Tarvitsetteko osastollenne sähköä?

4. Tarjoatteko tapahtumassa

5. Minkä alan työpaikkoja tarjoatte tapahtumassa?

6. Kuinka monta työpaikkaa teillä on tarjolla tapahtumassa (arvio riittää)?

7. Onko teillä tarjota työpaikkoja alle 18-vuotiaille?

8. Kuinka ilmoitatte avoimet työpaikkanne?

9. Mikäli yhteyshenkilönne työpaikkojen avoimeksi ilmoittamisessa ei ole sama kuin tapahtuman yhteyshenkilö, ilmoittakaa alla yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti).

10. Mikäli haluatte antaa käyttöömme markkinointimateriaalia (esim. logon, kuvia, videoita), voitte lähettää materiaalin osoitteeseen duunistatoimeen@kinno.fi. Saamaamme materiaalia käytetään Duunitreffien markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa. (Tapahtuman ja järjestäjien nettisivut, Facebook ja Instagram.)