Ketju-lehden lukijakysely 2018

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 50 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti.

1. Luen Ketjua mieluummin

2. Kuinka hyödyllisenä pidät Ketju-lehteä työsi tai arkielämäsi kannalta?
(1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen)

3. Kuinka paljon olet saanut uutta tietoa Ketju-lehdestä?
(1 = en yhtään, 5 = erittäin paljon)

4. Mistä jutusta/jutuista olet saanut ideoita työhösi tai arkeesi tai uutta tietoa? Mainitsethan jonkin viime ajoilta mieleesi jääneen jutun.

5. Oletko muuttanut jotain omassa toiminnassasi Ketju-lehdestä saamasi tiedon tai ideoiden perusteella? Perustelethan vastauksesi (ainakin kyllä-vastaukselle).

6. Mitä yleensä luet Ketjusta? Voit valita useita vaihtoehtoja.

7. Minkälaisia juttuja toivoisit Ketju-lehteen? Valitse kolme tärkeintä.

8. Mitä teemoja tai aiheita toivoisit Ketju-lehteen?

9. Jos luet paperilehteä, kuinka moni henkilö lukee samaa Ketjun kappaletta kuin sinäkin?

10. Mielipiteesi Ketjun verkkolehdestä (www.ketju-lehti.fi)?

11. Muuta palautetta Ketju-lehdelle:

Vastaajan tiedot:

12. Olen...

13. Yhteystiedot (esim. s-postiosoite), jos haluat osallistua arvontaan:

Sähköpostiosoitteet tallennetaan Kehitysvammaliiton asiakasrekisteriin, jonka tietosuojaseloste on nähtävillä Kehitysvammaliiton sivuilla.