Puhetta nuorista
- huoli päihteistä
verkostokahvitilaisuus
to 13.12.2018 klo 13-15.30
Seurakuntaopisto, A-rakennus, luentosali
Huvilakatu 31, Pieksämäki

1.

2. Tilaan Riippuvuustyön kehittämisyksikön uutiskirjeen

3. Mahdolliset allergiat

Taustoituskysymyksiä tarvitsemme tilastointia ja rahoittajaa varten.

4. Ikä ja sukupuoli

Mies
Nainen
7-17
18-29
30-62
63-79

5. Organisaatiosi

6. Asema edustamassasi organisaatiossa

7. Ammattiala koulutuksesi tai työtehtäväsi perusteella

8. Pääasiallinen asiakasryhmäni on