Kysely Selkosanomat kuvilla -uutispalvelusta

Selkosanomat kuvilla (https://selkosanomat.fi/kuva/) on verkkolehti, jossa käyttäjät voivat lukea ja kuunnella kuvilla tuettuja uutisia.

Tutkimusyhtiö Ennora toteuttaa Papunetin ja Selkokeskuksen toimeksiannosta tämän kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää uutisten käyttöä ja kehittämistarpeita. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne mene mihinkään muuhun tarkoitukseen. Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Vastaathan 24.2.2019 mennessä

Lisätietoja antavat tarvittaessa Papunetin osalta Maija Ylätupa (maija.ylatupa@kvl.fi) ja Ennoran osalta Elina Ekholm (elina.ekholm@ennora.fi).

Kiitos jo etukäteen vastaamisestanne!

Taustatietoja vastaajasta

1. Missä tilanteissa käytät kuvilla tuettuja materiaaleja?

2. Kuinka kauan olet käyttänyt kuvia puheen tai tekstin ymmärtämisen tukena?

3. Miten usein käytät Selkosanomat kuvilla -uutispalvelua?

4. Mitä muita kuvilla tuettuja tai selkokielisiä materiaaleja käytät?