Föräldrar med ASD

Vi vill gärna veta hur du som yrkesverksam har använt dig av guiden i ditt möte med klienter. Därför är vi tacksamma om du vill fylla frågorna i formuläret nedan. Svaren kommer användas till att göra justeringar i guiden.

1.

Hur upptäckte du webbplatsen asdförälder.se?

Den här frågan är obligatorisk

2. Har du använt behandlarguiden i ditt arbete med klienter? Den här frågan är obligatorisk

3. Vilka delar av guiden har du använt? Den här frågan är obligatorisk

4. Vad var särskilt bra i guiden? Den här frågan är obligatorisk

5. Saknar du något i guiden? I så fall vad?

6. Dina klienter har oftast? Den här frågan är obligatorisk

7. Vilket område på webbplatsen fokuserade ni på? Den här frågan är obligatorisk

8. Sociala livet med barn

9. Mat och måltider

10. Mer kraft i vardagen

11. Föräldrar berättar

12. Yrkesverksam/personal

13. Inom vilket område är du sysselsatt?