Linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutus ja viestintä

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn HSL:n linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä!

Kyselyn vastauksia käytetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa.  Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme (3) kappaletta 50 euron arvoisia HSL:n lahjakortteja. Kyselyn lopussa voit osallistua arvontaan.

Kyselyyn vastaamiseen menee arviolta 10-15 minuuttia.

Mitä asukasvuorovaikutus tarkoittaa?

HSL laatii alueellisia linjastosuunnitelmia, joiden yhteydessä tehdään aina asukasvuorovaikutusta. Asukasvuorovaikutuksella tarkoitetaan asukkaiden ja HSL:n välistä keskustelua siitä, millaisia ratkaisuja joukkoliikennepalvelussa tulisi tehdä. Asukasvuorovaikutukseen sisältyy myös suunnittelualueen asukkaille kohdistettu viestintä sekä heidän informoimisensa tulevista muutoksista.

Minkä projektin asukasvuorovaikutukseen olet osallistunut? Voit valita useita vaihtoehtoja. Tämä kysymys on pakollinen