Kotikuntoutus_erko_2019_valintakoekysymykset

VALINTAKOETEHTÄVÄN KYSYMYKSET JA PISTEYTYS

Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Valintakoetehtävän yhteispistemäärää on maksimissaan 20 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään yksi piste, yhteensä vähintään neljä pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arvalla.

1. Täytä alle omat yhteystietosi

2. Kuvaa ja arvioi perustellen, millaista on tämänhetkinen osaamisesi ja työkokemuksesi kotikuntoutuksessa ja millä perustelet koulutustarpeesi? (enintään 5 pistettä) Tämä kysymys on pakollinen

3000 merkkiä jäljellä

3. Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa, mistä hait tietoa, mainitse lähteet ja arvioi käyttämiesi tietolähteiden laatua. Kuvaa lisäksi, miten hyödynsit löytämääsi tietoa omassa työssäsi. Mainitse lähteet. (enintään 5 pistettä)

3000 merkkiä jäljellä

4. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)

3000 merkkiä jäljellä

5. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä)

3000 merkkiä jäljellä