Hakemus maksuvapauden myöntämisestä Lasten ja nuorten kuvataidekouluun

1. Hakijan tiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Puolison tiedot

3. Lapsen tiedot Tämä kysymys on pakollinen

4. Muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset

Perheen tulojen selvitys haettaessa maksuvapautusta tai alennettua kuvataidekoulumaksua

5. Tulojen selvitys

Isän/huoltajan/puolison
bruttotulojen (€) 
selvitys
Äidin/huoltajan/puolison
bruttotulojen (€)
selvitys
Työnantaja (nimi)
Kuukausipalkka / muut ansiotulot (€)
Eläkkeet (€)
Työttömyyskorvaus (€)
Elatusapu / elatustuki (€)
Ammatinharjoittajan ja yritystoiminnan tulot (€)
Maatalouden tulot (€)
Muut henkilökohtaiset jatkuvat tulot (€)
Vähennetään elatusavut toiselle perheelle (€)
Tulot yhteensä (€)

6. Tietojen oikeellisuuden vahvistaminen Tämä kysymys on pakollinen

7. Paikka ja aika

8. Liitteet

- Palkkatodistus tai tilinauha
- Yrittäjän viimeisin tuloslaskelma tai tase tai kirjanpitäjän selvitys tuloista ja tuloselvityslomake
- Todistus opiskelusta tai ammattikurssilla olosta, näiden tulotositteet
- Todiste elatusavusta / elatustuesta
- Selvitys muista säännöllisistä verollisista ja verottomista tuloista
- Lausunto lapsen erityishoidon tarpeesta

9. Hakemuksen liitteet Tämä kysymys on pakollinen

Lisätietoja antaa rehtori Kaisu Paavilainen, puh. 040 179 6852 tai kaisu.paavilainen@hyvinkaa.fi