Amisbarometri 2019

Hyvä opiskelija,

Tervetuloa vastaamaan Amisbarometri 2019 -kyselyyn!


Tällä kyselyllä kerätään arvokasta tietoa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien opiskelusta ja elämästä koko Suomessa. Haluamme kuulla sinun mielipiteesi omaan elämääsi liittyvistä tärkeistä asioista. Vastaamalla kyselyyn olet mukana tekemässä Suomen ammatillisesta koulutuksesta maailman parasta!

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Jos et halua vastata kyselyyn, saat opettajaltasi muuta tehtävää. Voit myös halutessasi keskeyttää kyselyn vastaamisen aikana. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta esimerkiksi arvosanoihisi.

Vastaamiseen on varattu riittävästi aikaa, joten voit vastata kysymyksiin rauhassa. Lue jokainen kysymys huolellisesti ja valitse kunkin kysymyksen kohdalla omaa näkemystäsi parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto. Joissakin kysymyksissä voit valita useita vaihtoehtoja, jolloin siitä on erikseen ilmoitettu kysymyksen yhteydessä.

Vastauksiasi käsitellään nimettöminä ja täysin luottamuksellisesti. Suoria tunnistetietoja, kuten nimeä tai henkilötunnusta ei kerätä tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimuksen valmistuttua alkuperäiset vastaukset arkistoidaan Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöön myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Arkistoituja vastauksia tutkimusaineistonaan käyttäviltä edellytetään aineiston käyttöä koskeva kirjallinen käyttöehtositoumus. Muokattu aineisto, johon ei sisälly tunnistetietoja, ja jonka osalta on vielä erikseen varmistettu, että siitä ei pysty tunnistamaan vastaajia, luovutetaan avoimen datan periaatteella myös muuhun käyttöön, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkimuksessa tai koulutuksen kehittämisessä. Tunnisteeton aineisto, josta ei pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia, on tulosten julkistamisen jälkeen kaikkien tarkasteltavissa amisbarometri.fi-sivustolla.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Superlahjakortteja (1x100€, 2x50€, 4x25€).

Tutkimuksen toteuttaa yhteistyössä Suomen Ammat­tiin Opis­ke­le­vien Liitto — SAKKI ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS. SAKKI ry on vuonna 1987 perustettu ammattiin opiskelevien oma edunvalvontajärjestö, joka huolehtii amisten arjen sujuvuudesta, amisten etujen puolustamisesta ja heidän tulevaisuusnäkymänsä turvaamisesta. OTUS on voittoa tuottamaton itsenäinen säätiö, joka tutkii opiskelijoita, oppilaitoksia ja koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa. OTUS vastaa Amisbarometrin aineiston vastaanottamisesta ja käsittelystä, ja yhdessä SAKKI ry ja OTUS vastaavat aineiston avaamisesta tutkimuskäyttöön. Vastaathan kysymyksiin rehellisesti ja annat myös muille työrauhan. Suuret kiitokset osallistumisestasi!

Terveisin,
 
Senni MoilanenMila Hakanen
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntijaToimitusjohtaja
Suomen Ammat­tiin Opis­ke­le­vien Liitto SAKKI ryOpiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
04473328500503454024
senni.moilanen@sakkiry.fimila.hakanen@otus.fi

1. Aloita kysely merkitsemällä, että olet ymmärtänyt tämän sivun tekstin. Tämä kysymys on pakollinen

2. Syötä tähän kirjautumistunnus, jonka sait opettajaltasi.

3. Ohita