Kysely
Kikatusjumpasta 
(tuulius@gmail.com)

1. Missä jumppasitte? Tämä kysymys on pakollinen

2. Minkä ikäisiä lapsia oli jumpassa? Kerro vapaasti tilanteesta.

3. Osallistuiko aikuiset hassutteluun? Mikä vaikutus sillä oli lapsiin? Kerro vapaasti.

4. Mainitse jumppaosuus, jota sai lapset helposti mukaan? Kerro vapaasti.