Intresseanmälan :
Nordiskt eTwinningsseminarium
om spelbaserat lärande och design thinking,
Köpenhamn 27-29 augusti
1. Fyll i nedanstående kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
Mobil
E-post
Stad
Skola
2. Jag kommer under läsåret 2018/19 att undervisa följande ämnen och åldersgrupper (som är relevanta för seminariedeltagandet):
3. Hur använder du/Hur skulle du vilja använda designtänk och spelbaserat lärande med dina elever? Beskriv kort en projektidé du har kring seminarietemat.
4. Ge en kort motivering till ditt varför du borde få en plats på seminariet:
5. Om du får en plats, på vilket sätt kommer du då att använda dina nya kunskaper på din skola (förutom i eTwinningprojektet)?
6. Min rektor är införstådd med min ansökan