TunneMusiikki-
peruskurssihakemus marraskuu 2019

1. Antamalla henkilötietoni tähän hakulomakkeeseen, annan luvan henkilötietojeni keräämiseen ja tallentamiseen kurssin valintoja ja valinnoista tiedottamista varten. Annan samalla luvan majoittajan tarvitsemien tietojen luovuttamiseen eteenpäin, mikäli tulen valituksi kurssille. Majoittajalle toimitettavia tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, mahdolliset ruokavaliot ja majoitushuoneen järjestämiseen liittyvät liikunta- ym. esteet sekä muut majoitukseen liittyvät toiveet. 

Minulla on niin halutessani oikeus peruuttaa antamani suostumus sekä tarkistaa tiedot, jotka rekisterinpitäjällä (Eläkeliitto ry) on minusta.

2. Eläkeliiton järjestämät ja STEA:n rahoittamat kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Peruutus viimeistään ennen 14vrk kurssin alkua on maksuton. Viime hetken peruutuksien maksut ovat seuraavat:
-Peruutus 13–7 vrk ennen kurssin alkua: 10 euroa/kurssivuorokausi
-Peruutus 0‒6 vrk ennen kurssin alkua: 20 euroa/kurssivuorokausi

Mikäli kurssilainen ei saavu kurssille ilmoittamatta asiasta, häneltä peritään peruutusmaksua 20 euroa/kurssivuorokausi.
-Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutuksen syynä on oma, omaisen tai läheisen sairastuminen tai muu vakava tilanne. Näissä tapauksissa pitää esittää lääkärintodistus tai muu vastaava todenne.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun kurssin järjestäjä on kuitannut saaneensa ilmoituksen.

3. Yhteystiedot

4. Oletko?

5.

Haen seuraavalle TunneMusiikki-peruskurssille: jos tarjolla on useampia kursseja, voit halutessasi hakea myös useammalle kurssille. Merkitse silloin etusijalla oleva kurssi numerolla 1.

6. Kahden hengen huoneessa yöpyminen kuuluu maksuttomaan kurssiin. Jos toivot majoitusta yhden hengen huoneessa, täytä myös kohta 7. Halutessasi voit toivoa itsellesi huonekaveria.

7. Toivon majoitusta yhden hengen huoneessa (paikkoja rajoitetusti)

8. Mahdolliset allergiat ja / tai ruokarajoitukset?

9. Mitä kautta sait tiedon TunneMusiikki-kurssista?

10. Miksi haet TunneMusiikki-peruskurssille?

11. Mitä toivot oppivasi kurssilta ja miten aiot hyödyntää oppeja jatkossa?

12. Millä tavoin toimit / olet toiminut vapaaehtoisena? Millaisesta vapaaehtoistoiminnasta olet kiinnostunut?

13. Osallistutko tällä hetkellä vapaaehtoistoimintaan?

14. Minkä järjestön / yhteisön piirissä toimit vapaaehtoisena?

15. Kuinka usein toimit vapaaehtoisena?

16. Oletko toiminut ryhmänohjaajana? Millaisessa ryhmässä?

17. Onko sinulla kokemusta aistirajoitteista tai onko itselläsi aistirajoitteita?

18. Harrastatko musiikkia?

19. Oletko aiemmin osallistunut vapaaehtoistoimintaan liittyvään koulutukseen (esim. Eläkeliiton kurssi)?

Eläkeliiton TunneMusiikki-kurssit järjestetään yhteistyössä Näkövammaisten Liiton ja Kuuloliiton kanssa. Kurssivalinnat tehdään tavallisesti viimeistään n. kuukautta ennen kurssin alkua. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti. Tämän lomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään kurssitoiminnan kehittämiseen.

Rekisterin pitäjä: Eläkeliitto ry/ TunneMusiikki-henkilöstö.