Ammattikeittiöosaajat ry:n jäsenkysely 2018
Vastaamalla kyselyyn, autat meitä kehittämään yhdistyksen tarjoamia sisältöjä ja toimintaa.
Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

1. Miten tärkeänä pidät Ammattikeittiöosaajat ry:n toimintaa ja vaikuttavuutta valtakunnallisena ravitsemisalan järjestönä? Voit halutessasi perustella vastauksesi.

2. Kuinka tärkeäksi  ja hyödylliseksi koet oman jäsenyytesi Amkossa? Voit halutessasi perustella vastauksesi.

3. Miten kehittäisit Amkon toimintaa?
Millaista sisältöä järjestöltä toivoisit, jotta jäsenyytesi Amkossa olisi jatkossakin mielekästä ja palvelisi sinua parhaiten?

4. Mitkä Amkon toiminnassa ja/tai sisällöissä on mielestäsi kaksi parasta toimintaelementtiä.

Valitse enintään 2 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

5. Jos olet osallistunut Amkon seminaareihin millaisina koet ne sisällöltään ja laadultaan?
Perustele halutessasi vastauksesi.
Seminaarien taso on...

6. Jos olet osallistunut Amkon aluetilaisuuksiin vastaa minkälaisia ne ovat mielestäsi sisällöltään ja  laadultaan. Perustele halutessasi.

7. Miten kehittäisit Amkon aluetilaisuuksia ja seminaareja?
Mikä saisi sinut useammin osallistumaan tapahtumiin?

8. Mitä mieltä olet AmmattikeittiöOsaaja-jäsenlehdestä? Voit perustella vastauksesi.
Lehti on mielestäni sisällöltään ja ulkoasultaan

9. Millaisia juttuja ja artikkeleita toivoisit AmmattikeitiöOsaaja-lehdessä olevan? Mikä tekisi lehdestä kiinnostavamman? Voisitko itse tuottaa juttuja ja kirjoituksia. Voit vapaasti ideoida juttuvinkkejä.

10. Voisitko suositella Amkon jäsenyyttä kollegoillesi?

11. Millä perusteilla suosittelisit Amkon jäsenyyttä?

12. Millaista palautetta antaisit Amkon toimihenkilöille: toiminnanjohtajalle ja hanketyöntekijälle?
Miten voisimme parantaa toimintaamme?

13. Seuraava toimintavuosi (2019) on Ammattikeittiöosaajat ry:n 50-vuotis-juhlavuosi.
Mikä seuraavista sloganeista toimisi parhaiten juhlavuodesta viestittäessä

14. Kerro omia ideoitasi Amkon juhlavuoden sloganiksi ja juhlavuoden toteuttamiseksi (tapahtumat, viestintä, toimenpiteet).