Delkurs 4: Instruktörsutbildning i proACT-repetition

BAKGRUND
Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning av patientens hälsotillstånd.

I Värmland görs en gemensam satsning för landsting och kommuner genom utbildning i klinisk bedömning och strukturerad kommunikation för att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå och säkerställa en god kommunikation.

Satsningen innefattar grundutbildning och instruktörsutbildning till medarbetare i Värmlands kommuner.

SYFTE
Efter kursen kan du hålla i repetitionsutbildningar i ABCDE-bedömning.

MÅLGRUPP
Denna inbjudan vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som har gått instruktörsutbildning i
SBAR/ NEWS samt deltagit i proACT-utbildning och ska bli instruktör i A-E bedömning.

Datum: 20 november
Tid: 09:00-15:00
Plats: KTC, Kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad. Hus 25, hiss R plan 3.
Kursavgift: 1 400 kronor. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 10 dagar innan utbildningstillfället

INNEHÅLL
Kursen inbegriper repetition av ABCDE-modellen 
Förberedelser och genomförande av enkla scenarier
Strukturerad återkoppling
Instruktörsrollen
Pedagogiska diskussioner

FÖRBEREDELSER
Repetera proACT-boken.

ANMÄLAN
Gör din anmälan nedan. Max 12 deltagare.

UTBILDARE
Kliniskt träningscentrum, KTC, Region Värmland

INFORMATION
För mer information om utbildningsinnehåll vänligen kontakta:
Titti Thorén, Kliniskt träningscentrum, tfn 054- 61 45 91,birgitta.thoren@regionvarmland.se eller
tfn 054-61 45 75, ktc@regionvarmland.se

 
 

Ange kurstillfälle Den här frågan är obligatorisk

Kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

Ange eventuella allergier eller specialkost Den här frågan är obligatorisk

Vi bjuder på the, kaffe och smörgås/frukt

Ange allergi eller specialkost Den här frågan är obligatorisk