Hakemus Oma Suunta -kurssille 2019

Oma suunta -kurssi  on tarkoitettu tapaturmaisesti vammautuneille 16-29 -vuotiaille nuorille ja hänen läheiselleen. Kurssi on kaksiosainen; ensimmäinen viikonloppu yhdessä läheisen kanssa ja toinen 5 vrk kurssijakso vain nuorelle.  Jaksojen välissä TATUn työntekijä tekee koti- ja verkostokäynnin kotipaikkakunnalle yhdessä sovitulla tavalla. Läheisenä kurssilla voi olla esimerkiksi vanhempi, puoliso,sisarus, ystävä tai muu nuoren elämässä oleva, tukea antava henkilö. 

Täytä kaikki kohdat mahdollisimman tarkasti tai kysy apua lomakkeen täyttämiseen Kirsiltä p. 044 2747618

1. Hakijan ja läheisen yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Mitä kuuluu elämäntilanteeseesi tällä hetkellä?
Mitä teet päivisin, onko sinulla tukitoimia, miten vietät vapaa-aikaa, harrastukset...

3.
Sinun ja läheisesi ajatuksia sekä suunnitelmia tulevaisuudestasi
Kerro, jos sinulla on jotakin haasteita arjessa tai suunnitelmiesi toteuttamisessa.

4. . Tarvitsetko apua seuraavissa toiminnoissa? Tämä kysymys on pakollinen

Kyllä
En
Pukeutuminen
Peseytyminen
Ruokailu
WC-käynneissä
Liikkuminen sisällä
Liikkuminen ulkona
Itsesi ilmaiseminen

5.
Millaista apua tarvitset edellä mainituissa asioissa?
Vastaa tähän kysymykseen, jos vastasit kysymyksen 4. kohtiin KYLLÄ.

6. 6. Millaisissa asioissa koet tarvitsevasi toisen ihmisen / kaverin rohkaisua ja kannustusta?

7.
Tapaturma tai onnettomuus, jossa olet ollut mukana
Kirjoita lyhyt kuvaus sattuneesta tapaturmasta tai onnettomuudesta, jossa vamma syntyi (vuosi, seuraamus, mahdollinen diagnoosi jne.)

8.
 
8. Lääkitys
Kerro millaisia lääkkeitä sinulla on tällä hetkellä käytössä ja millaista apua tarvitset lääkityksesi hoidossa. 

9.
Apuvälineet
Kerro millaisia apuvälineitä sinulla on käytössä.

10.
Erikoisruokavalio ja allergiat
Kerro tässä, jos olet yliherkkä ruoka-aineille tai sinulla on muita allergioita

11.
Muita tärkeitä asioita, joita kurssin järjestelyissä huomioitava
Esimerkiksi huoneessa tarvittavat invavarusteet, läheisen ruokavalio jne.

12.  Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on kurssille? Kirjoita tähän myös läheisen odotukset ja toiveet.

13. Vakuutuksen tiedot

14.  Suostumme siihen, että kurssinjärjestäjä voi pyytää maksusitoumuksen vakuutusyhtiöstä  Tämä kysymys on pakollinen

15.  Jos et tällä kertaa tule valituksi/pääse osallistumaan kurssille, kurssin järjestäjä saa säilyttää hakemuksen seuraavaa kurssia varten. * Tämä kysymys on pakollinen

16. Lupa tietojen säilyttämiseen kurssin ajan.

Hakijan tiedot tallennetaan TATU ry:n kurssirekisteriin ja asiakastietojärjestelmäämme Nappulaan. Hakijalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva tieto. Tietojen tarkistusta voi pyytää TATU ry:stä. Asiakkaan tulee esittää tietojen tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna TATU ry:lle.Rekisteriseloste: https://www.tatury.fi/index.php/etusivu/tatu-ry/rekisteriselosteet