Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Om testet

Genom att fylla i testet synliggör du dina digitala kompetenser för dig själv, samt hjälper oss på läns- och regionbiblioteken att planera kompetensutveckling med digitalt fokus.

Testet innehåller fyra bakgrundsfrågor och 24 påståenden som du ska ta ställning till utifrån din yrkesroll. Testet tar cirka 10 minuter att besvara.

Testet utgår från EU:s ramverk Digcomp 2.0 (The European Digital Competens Framework for citizens). Detta ramverk lyfter fram de digitala kompetenser som är nödvändiga för att vara en fullt delaktig medborgare.

Dina svar är helt anonyma. Svaren kommer alltid att redovisas på kommun- eller gruppnivå. Data på kommunnivå kan komma att delas med utsedd person på aktuellt läns- eller regionbibliotek. Den samlade datan kan komma att användas i forskningssammanhang. När du besvarat testet har du möjlighet att ange din e-postadress och få dina svar skickade till dig.

Du påbörjar testet genom att klicka på knappen Nästa, längst ned på denna sida.

Övrig information

Självskattningstestet är utvecklat av läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro.

Frågor om testet besvaras av Eleonor Grenholm. Du hittar mer information om testet på Regionbibliotek Uppsalas webbsida.

Testet delas enligt Creative commons-licensen Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Bilden ovan av laogooll som delas enligt CC BY-SA 2.0.