KYSELY REKLAMAATIO-APURISTA
 
(Palautteen perusteella olemme muun muassa muokanneet "Kuvaus"-kentän merkkimäärää, lisänneet teemakohtaisesti olennaisia tietokenttiä sekä parantaneet tietojen muokattavuutta. Olemme myös parantamassa tekstikenttien muotoilujen selkeyttä siten, että sähköpostiin saapuva versio vastaisi muotoilultaan enemmän Reklamaatio-apurin yhteenvetoa.)

Kerro, mitä mieltä olet reklamaatio-apurista. Valitse väittämistä omaa mielipidettäsi lähinnä oleva vaihtoehto.

samaa mieltä
melko samaa mieltä
ei samaa mieltä, ei eri mieltä
melko eri mieltä
eri mieltä
Palvelusta on minulle hyötyä
Tieto palvelussa on selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa
Palvelun rakenne on selkeä
Palvelua on helppo käyttää
Palvelun ulkoasu on miellyttävä

Kerro omin sanoin, mitä mieltä olet palvelusta ja miten sitä pitäisi kehittää.

Minkä ikäinen olet?

Klikkaa Lähetä-painiketta lähettääksesi vastaukset.


Kiitos osallistumisesta!