Palautekysely reklamaatioapurista

Palautteen perusteella olemme muun muassa lisänneet tarpeellisia kenttiä ja uusia teemoja sekä pyrkineet parantamaan yleistä käytettävyyttä. Pyrimme parantamaan reklamaatioapuria entistä käyttäjä­ystävällisem­mäksi, joten annathan palautetta, jotta osaamme kohdistaa toimenpiteemme oleellisiin asioihin.

Kerro, mitä mieltä olet reklamaatioapurista. Valitse väittämistä omaa mielipidettäsi lähinnä oleva vaihtoehto.

samaa mieltä
melko samaa mieltä
ei samaa mieltä, ei eri mieltä
melko eri mieltä
eri mieltä
Palvelusta on minulle hyötyä
Tieto palvelussa on selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa
Palvelun rakenne on selkeä
Palvelua on helppo käyttää
Palvelun ulkoasu on miellyttävä

Kerro omin sanoin, mitä mieltä olet palvelusta ja miten sitä pitäisi kehittää.

Minkä ikäinen olet?Käytitkö reklamaatioapuria mobiililaitteella (esim. älypuhelin)?