Lahjoituslomake

Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut 2.2.2018 Poliisihallitukselta rahankeräysluvan (lupanro RA/2018/116). Lupa on voimassa 2.2.2018–31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.

Alle 10 000 euron lahjoitukset kohdentuvat yleisesti Hämeen ammattikorkeakoulun kehittämiseen. Yli 10 000 euron lahjoittaja voi kohdentaa lahjoituksen haluamalleen koulutusalalle.

Varainhankinnan lahjoitusrekisterin tietosuojailmoitus löytyy HAMKin rekisteriselostesivulta osoitteesta www.hamk.fi/tietosuojailmoitukset.

Kun haluat antaa HAMKille lahjoituksen, täytä tämä lomake.

Varainkeruusta vastaa HAMKin talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi, puh. 040
503 2136, etunimi.sukunimi@hamk.fi.

1. Lahjoittajan yhteystiedot

2. Lahjoitussumma euroissa Tämä kysymys on pakollinen

3. Kohdennus: mikäli lahjoitussumma ylittää 10 000 euroa, summan voi kohdentaa haluamalleen koulutusalalle

4. Lahjoituksen julkisuus ja lahjoittajan tietosuoja Tämä kysymys on pakollinen

5. Lahjoittajan viesti HAMKille

Lahjoitus tehdään Hämeen ammattikorkeakoulu oy:n pankkitilille.

 

Saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu oy

Viesti: Lahjoitus, Lahjoittajan nimi

Pankki: Nordea

IBAN: FI46 2047 1800 1786 25

BIC: NDEAFIHH
 

Muut ehdot

Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa.

Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei sisälly purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi ammattikorkeakoulun muiden varojen, mukaan luettuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. Ammattikorkeakoulu päättää lahjoituksen käytöstä.

Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Ammattikorkeakoulu rahastoi lahjoitukset ja päättää niiden tuoton käytöstä.

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat ammattikorkeakoululain 21 §:n ja julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia.