Suomen historian aineistojen käyttö pro gradu -töissä ja sivuainetutkielmissa
 Kysely pro gradu -työn tai sivuainetutkielman tehneille/tekeville, jotka ovat hyödyntäneet Suomen historian aineistoja ja aloittaneet tutkielman teon vuoden 1995 jälkeen 

Olen arkistoalan ja asiakirjahallinnan sekä samalla myös Suomen historian opiskelija Turun yliopistosta. Teen pro gradu -työtä, jonka aiheena on sähköisten aineistojen käyttö Suomen historiaa käsittelevissä pro gradu -töissä ja sivuainetutkielmissa. Pyrkimyksenäni on selvittää, missä määrin graduntekijät ovat vuodesta 1995 lähtien hyödyntäneet sähköisesti saatavilla olevia alkuperäisaineistoja ja missä perinteistä, esimerkiksi paperista aineistoa. Erityisesti selvitän valintojen taustalla vaikuttaneita syitä.

Kysely on suunnattu ensisijaisesti Suomen historiaa opiskelleille ja kyseisestä oppiaineesta valmistuville/valmistuneille. Suomen historiaa kuitenkin tutkitaan myös muissa humanististen ja yhteiskuntatieteiden oppiaineissa, joten en tee tarkkoja rajauksia. Gradusi tai sivuainetutkielmasi voi olla tehty mihin oppiaineeseen tai yliopistoon tahansa, kunhan se käsittelee Suomen historiaa.

Toivoisin sinun vastaavan kyselyyn myös siinä tapauksessa, jos et ole lainkaan hyödyntänyt sähköistä aineistoa. Se on tilastollisen tarkastelun kannalta tärkeää.

Lisäksi toivon saavani käyttöön graduja ja sivuainetutkielmia ainakin osalta vastaajista. Olisin iloinen, jos voit ja haluat jakaa tutkielmasi minulle sähköisesti, esimerkiksi liittämällä sen kyselyn loppuun tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen tsshyv(at)utu.fi. Voin ottaa vastaan myös paperisia kopioita, mutta minulla ei ole valitettavasti budjettia niiden teettämisen tai lähettämisen kustantamiseen.

Kyselyssä selvitetään laajasti aiheen ja aineiston valintaa, joten varaathan vastaamiseen aikaa (esim. puolisen tuntia). Vastaukset voi myös tallentaa ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Kysely on auki ainakin 31.10. asti.

Kysymyksiä voi tarvittaessa osoittaa osoitteeseen tsshyv(at)utu.fi. Kiitän avustanne ja mielenkiinnostanne!

Taru Hyvönen
tsshyv(at)utu.fi
Turun yliopiston opiskelijaTutkimuksen tausta ja tavoitteet

Sähköisesti saatavilla olevan aineiston käyttö tutkimuksessa vaikuttaa lisääntyvän, niin tutkimuskirjallisuuden kuin alkuperäislähteidenkin osalta. Sen suosio on ymmärrettävää: sähköisen aineiston löydettävyys, saatavuus ja käytettävyys voivat olla paljon parempia kuin perinteisen aineiston. Koska digitoitu aineisto vetää tutkijoita puoleensa, muistiorganisaatioilla on digitointipäätöksiä tehdessään melkoisen paljon valtaa vaikuttaa siihen, mitä tutkitaan.

Sähköisten aineistojen tutkimuskäytöstä ei ole kuitenkaan juurikaan tutkimusta. Paljonko tutkijat todella käyttävät sähköisiä aineistoja verrattuna muunlaisiin aineistoihin ja miten he ovat tulleet ne valinneiksi? Tätä koetan kyselyni avulla selvittää.

Kyselyn kohteiksi on otettu pro gradun tai sivuainetutkielman tehneet/tekevät, sillä he muodostavat laajan, keskenään vertailukelpoisen joukon.


Mitä Suomen historian aineistolla tarkoitetaan? 

En halua tehdä tarkkoja rajauksia siihen, mikä Suomen historian aineistoksi lasketaan, sillä määritelmään voi varmasti sovittaa hyvin erilaisia aineistoja, joiden luonnetta en osaa edes ennakoida. Ajalliset ja paikalliset määreet voi siis tässä tapauksessa ymmärtää hyvin laveasti. Mikäli sinusta tuntuu, että käyttämäsi aineisto liittyy Suomen historiaan, voit vastata tähän kyselyyn.


Anonyymiys ja kyselyvastausten jatkokäyttö 

Huomioithan, että olet jäljitettävissä ja tunnistettavissa graduaiheesi perusteella, joten kyselyyn on mahdotonta vastata täysin anonyymisti. Varsinaisessa tutkimuksessani huolehdin siitä, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa ja jäljitettävissä tutkimustekstin perusteella. Antamasi vastaukset kuitenkin arkistoidaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon, missä ne ovat myöhemmin jonkun muun tutkijan käytettävissä. Myöhemmiltäkin aineiston käyttäjiltä vaaditaan vastaajien yksityisyydensuojasta huolehtimisesta.
 

 
1. Hyväksyn vastauksieni arkistoimisen Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon ja jatkan kyselyyn.
1 / 6