Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisjaksolta
Arvioi ohjaamasi työssäoppimisjakson sujuvuutta.
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen / tutkintotilaisuuksien suunnittelu
1. Arvioi seuraavia väittämiä:
(1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=lähes samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)
1
2
3
4
En osaa sanoa
Olin informoinut etukäteen työyhteisöä työssäoppijasta.
Tiesin riittävästi työssäoppimisjakson tavoitteista.
Tiesin riittävästi näytön / tutkinnon osan arviointikriteereistä.
Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi
2. Arvioi seuraavia väittämiä:
(1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=lähes samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)
1
2
3
4
En osaa sanoa
Opiskelija noudatti annettuja ohjeita.
Opiskelija noudatti annettuja työaikoja.
Opiskelija on perehdytetty työssäoppimispaikan työturvallisuusasioihin.
Minulla oli aikaa ohjata opiskelijaa.
Opettaja kävi riittävän usein katsomassa opiskelijaa.
Annoin ohjaavaa palautetta opiskelijalle.
Opiskelija sai työtehtäviä, jotka tukivat oppimista/näytön antamista / tutkintotilaisuutta.
Kannustin opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan.
3. Järjestä paremmuusjärjestykseen yhteydenpitotavat opettajaan:
(1=paras tapa, 6=vähiten sopiva tapa)
1
2
3
4
5
6
Käynti
Sähköposti
Puhelin
Facebook
Sähköinen päiväkirja (Wilma)
Muu, mikä?
4.

Miten opiskelijan opettajalta saama ohjaus näkyi työpaikalla (esim. opiskelija käytti yhteydenpitoon päiväkirjaa, sähköisiä välineitä, tekstiviestejä, blogia, facebook-ryhmää)?

Opiskelijan osaamisen arviointi
5. Arvioi seuraavia väittämiä:
(1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=lähes samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)
1
2
3
4
En osaa sanoa
Tiesin, mitä osaamista ja miten arvioidaan.
Arviointi tapahtui kriteerien mukaisesti.
Kokonaisarvio työssäoppimisesta
6. Arvioi seuraavia väittämiä:
(1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=lähes samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä)
1
2
3
4
En osaa sanoa
Opiskelija oli aktiivinen työssäoppimisjaksolla.
Opiskelija kehittyi ammatillisesti työssäoppimisjakson aikana.
Yhteistyö opiskelijan kanssa oli sujuvaa.
Onnistumiset ja kehittämiskohteet
7. Mistä opiskelijan aiemmasta osaamisesta oli eniten hyötyä?
8. Mitä opiskelijan olisi pitänyt osata työssäoppimisjakson alkaessa?
9. Mitkä työssäoppimiseen liittyvät järjestelyt sujuivat parhaiten?
10. Missä asioissa oppilaitoksella on vielä kehitettävää työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin / tutkintotilaisuuksiin liittyen?
Taustakysymykset:
12. Ryhmätunnus:
esim. RAKPS14A, LHS15B, LIIPS16C, KosmPT17

20 merkkiä jäljellä

13. Työssäoppimisjakson pituus viikoina:
14. Työssäoppimisen päättymispäivä:
15. Työssäoppimisen yritys/organisaatio:

100 merkkiä jäljellä

16. Olen suorittanut työpaikkaohjaajakoulutuksen:
17. Toivon lisäkoulutusta arvioinnista ja näytöistä
18. Olen jatkossa valmis ohjaamaan työssäoppijoita: