Cykelparkeringshus Uppsala kommun - privatpersoner

Uppsala kommun bygger ett cykelparkeringshus vid resecentrum som beräknas stå färdigt hösten 2019.
 

Det färdiga huset kommer att ha plats för drygt 1 200 parkeringsplatser, varav ett trettiotal är anpassade för specialcyklar. Det byggs i två våningar med en ramp som gör det möjligt att cykla mellan våningarna.

I det nya parkeringshuset kommer cyklister erbjudas att parkera cykeln med skydd för regn och snö, och med möjlighet att förvara cykelhjälm mm i förvaringsskåp på plats. Parkeringshuset kommer att vara övervakat med kamera och väktare. I bottenvåningen kommer det även att finnas en cykelrelaterad verksamhetsyta. 

Genom denna enkät vill Uppsala kommun undersöka intresset för parkeringshuset bland Uppsalas cyklister. Är du intresserad av att parkera din cykel i parkeringshuset och hur du ställer dig i så fall till att betala för en parkeringsplats?

 

Vi är mycket tacksamma för din återkoppling genom att fylla i nedanstående enkät. 

Enkäten är helt anonym och tar ca
5 minuter att svara på.

 

Tack på förhand!

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning Gata, Park, Natur