Ennakkokysely sosionomi monimuoto

1. Yhteystietosi

2. 2. asteen (ammatillisia) tutkinnot (tutkinnon nimi, laajuus ja vuosi)

3. AMK ja yliopisto tutkinnot (tutkinnon nimi, laajuus ja valmistumisvuosi)

4. Sosiaali- ja terveysalan työkokemus? (tehtävän kuvaus, aika vuosina ja kuukausina)

5. Miksi haluat sosionomiksi?

6. Onko sinulla voimassa oleva EA1 - kortti

7. Miten kuvaisit viestintätaitojasi

Erinomaisesti
Sujuvasti
Välttävästi
En lainkaan
Osaan viestiä kirjallisesti    (esim. raportointi, esseen kirjoittaminen)
Osaan viestiä suullistesti (esitykset, puheiden pito)
Osaan toimia vuorovaikutus- ja ryhmätyötilanteissa

8. Miten kuvaisitt englannin ja ruotsin kielen taitojasi

Erinomaisesti
Sujuvasti
Välttävästi
En lainkaan
Ymmärrän englannin tekstiä
Pystyn itse tuottamaan tekstiä englanniksi
Ymmärrän puhuttua englannin kieltä
Pystyn puhumaan englanniksi
Ymmärrän ruotsinkielistä tekstiä
Pystyn tuottamaan tekstiä ruotsiksi
Ymmärrän puhuttua ruotsin kieltä
Pystyn  puhumaan ruotsiksi

9. Kuvaile tieto- ja viestintätekniset taitosi sekä verkko-opiskelun ja sosiaalisen median käyttökokemuksiasi

10. Arvioi omia valmiuksiasi opiskeluun ja itsenäiseen työskentelyyn

Erinomaisesti
Sujuvasti
Välttävästi
En lainkaan
Osaan suunnitella omia opintojani
Osaan suunnitella omaa työskentelyäni
Osaan aikatauluttaa omaa työskentelyäni
Osaan hakea tietoa
Pystyn osallistumaan opetukseen päiväaikaan
Oman elämäntilanteeni mahdollistaa opiskelun ja esim. työn yhdistämisen

11. Muut terveiset henkilökunnalle