Järjestöjen vaikuttavuuskysely 2018

Vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisena, kokeellisesti jonkun toimenpiteen seurauksena ja palvelujärjestelmän vaikutuksina. Lisäksi vaikuttavuutta voidaan arvioida suhteessa tarpeisiin ja eri vaikuttavuusmekanismeja selvittämällä. (Kuntoutussäätiö 5.9.2017.)

Olemme siis kiinnostuneet siitä, miten olette mitanneet toimintanne vaikuttavuutta ja asiakkaan vaikuttavuutta työllistämispalveluissa.

Kyselyn muodostamisessa käytetyt lähteet:
1. Mittaatteko järjestön/säätiön toiminnan vaikuttavuutta?
2. Miksi ette?
3. Olisiko vaikuttavuuden mittaamiselle kuitenkin tarvetta?
4. Miten tarve ilmenee, tuleeko tarve esimerkiksi järjestön sisältä vai ulkopuoliselta taholta?
5. Miksi vaikuttavuusarviointi tehdään? Voit valita useamman vaihtoehdon.
6. Ketkä vaikuttavuusarvioinnin tekemiseen osallistuvat? Voit valita useamman vaihtoehdon.
7. Miten vaikuttavuutta arvioidaan? Onko käytössä esimerkiksi jokin tietty mittari? Arvioidaanko järjestön eri osa-alueita ja niiden vaikuttavuutta erikseen?
8. Kerätäänkö sidosryhmiltä tietoja vaikuttavuusarviointia varten? Sidosryhmällä tarkoitetaan kaikkia eri tahoja, joiden kanssa yhdistys toteuttaa toimintaansa. Lisäksi sidosryhmään kuuluvat tahot, joiden toimintaan yhdistys pyrkii vaikuttamaan, tai tahot, jotka vaikuttavat yhdistyksen toimintaan.
9. Miten vaikuttavuusarvioinnin aineisto analysoidaan?
10. Miten tuloksia hyödynnetään? Voit valita useamman vaihtoehdon.
11. Keille vaikuttavuuden arvioinnin tulokset raportoidaan? Voit valita useamman vaihtoehdon.
12. Mittaatteko vaikuttavuutta asiakkaiden näkökulmasta?
13. Miten mittaatte vaikuttavuutta asiakkaiden näkökulmasta? Hyödynnättekö laajemmin työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyvää mittaristoa (esim. Kykyviisari)?
14. Muita huomioita vaikuttavuuden mittaamiseen tai kyselyyn liittyen:
15. Teemme mahdollisesti KeKon eXtra-lehteen haastattelun järjestöjen toiminnan vaikuttavuuden arviointikäytäntöihin liittyen. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jotta voimme esittää lisäkysymyksiä aiheesta. Yhteystiedot poistetaan lehden ilmestymisen jälkeen.
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Puhelin