Kyvyt käyttöön -lehden lukijatutkimus 2018

Kiitos, että vastaat kyselyymme. Se toteutetaan anonyyminä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaa niihin kysymyksiin, jotka koskevat itseäsi/työtäsi. Jos haluat, voit osallistua elokuvalippujen arvontaan. Jätä silloin yhteystietosi lopussa.
LEHDEN SISÄLTÖ JA ULKOASU
1. Vastaa väitteisiin valitsemalla sopiva arvosana asteikolla 6 - 1, jossa 6 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä
6
5
4
3
2
1
Lehti on mielenkiintoinen.
Lehti on asiantunteva ja tieto luotettavaa.
Saan lehdestä hyödyllistä tietoa työhöni.
Artikkelit ovat sopivan pituisia
Tekstit ovat helposti luettavia (kieli, käsitteet, rakenne).
Riittävästi tiedon visualisointia (infograafit, diagrammit).
Ulkoasu on miellyttävä.
Lehti käsittelee laajasti toimialan aihepiirejä ja näkökulmia.
Lehti nostaa eri aiheita rohkeasti esiin.
Lehti edistää yhdenvertaisuutta työelämässä.
Lehti antaa tietoa aiheista, joita muut lehdet eivät käsittele.
Voit halutessasi perustella antamiasi arvioita.
2. Arvioi lehden sisältöä (jutut, artikkelit) asteikolla 6 = erittäin hyvä - 1  = erittäin heikko.
Vapaa kommenttisi.
3. Arvioi lehden kuvitus asteikolla 6 = erittäin hyvä - 1  = erittäin heikko.
Vapaa kommenttisi.
4. Miten kiinnostavina pidät Kyvyt käyttöön -lehden juttutyyppejä asteikolla 6 = erittäin kiinnostava - 1 = ei lainkaan kiinnostava - en osaa sanoa = 0?

Kyvyt käyttöön 1/2018
6
5
4
3
2
1
0
Pääkirjoitus
Pintaa syvemmältä -artikkelit, joissa kerrotaan jostain vammasta tai sairaudesta ja siitä, miten sen kanssa pärjää työssä. (Tässä numerossa Ménièren tauti luultua yleisempää, s. 14-15)
Asiantuntijahaastattelut lehden numeron pääteemaan liittyen (tässä nrossa mm. Kolmas sektori tärkeä yhteistyökumppani s. 24-27 ja AVI alkaa valvoa yhdenvertaisuussuunnitelmaa s. 7-10).
Työni ja minä (työntekijä tai tuetun työllistämisen asiantuntija kertoo työstään). (Tässä nrossa Sairaanhoitajasta potilaaksi ja uuteen työhön s. 22-23).
Ajassa (uutisia ja muuta ajankohtaista lyhyesti)
Vaikutetaan yhdessä. Poimintoja mm. toimialaan liittyvästä lainvalmistelusta, kärkihankkeista ja palvelujärjestelmän muutoksista.
Case-artikkelit vammaisista ja osatyökykyisistä työntekijöistä
Tutkimukset, selvitykset
Kolumnit
Tapahtuma- ja koulutussivut (liite)
5. Miten tärkeinä tai kiinnostavina pidät seuraavia juttuaiheita asteikolla 6 = erittäin tärkeä/kiinnostava - 1 = ei lainkaan tärkeä/kiinnostava?
6
5
4
3
2
1
Faktatieto (tutkimukset, tilastot, barometrit jne.)
Lainsäädäntö ja toteutuminen käytännössä
Avataan palvelujärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta
Työllistymisen tukimuodot ja -palvelut
Tieto työllistymisen kehittämishankkeista
Tieto toimintamalleista; hyvät ja toimivat käytännön esimerkit
Ammattilaisten haastattelut ja tarinat omasta työstään
Tiedotus toimialan uutisista ja tapahtumista

LEHDEN LUKUTOTTUMUKSET
6. Missä muodossa yleensä luet Kyvyt käyttöön -lehden?
7. Miten haluat lukea lehden artikkeleita jatkossa?
8. Jos luet painettua lehteä, arvioi, moniko muu henkilö lukee samaa lehteä.
9. Miten tarkasti luet Kyvyt käyttöön -lehteä?
10. Kerro vielä, mistä aiheista toivot juttuja lehteen. Ehdota haastateltavia, teemoja tai muuta sisältöä (sarjakuva, kilpailut, kyselyt, lukijapalsta jne.).
Taustatietosi
11. Asuinmaakuntasi
12. Olen
13. Mikä seuraavista kuvaa työtehtävääsi parhaiten?
14. Mikä seuraavista kuvaa työnantajaasi taustaa parhaiten? (nykyinen/viimeisin)
Suuret kiitokset vastauksistasi! Jos haluat osallistua arvontaan, ole hyvä ja jätä yhteystietosi.
Nimi
Sähköposti
Osoite
Puhelin
Voit vielä antaa vapaata palautetta tästä kyselystä tai lähettää muuta palautetta Vatesin viestinnälle.