Asiakaskysely maatalousyrittäjille ja metsänomistajille

Meille on tärkeää tietää mitä eri asiakasryhmämme arvostavat, jotta voimme kehittää palvelujamme edelleen. Siksi toivomme, että arvioisitte tässä kyselyssä kuinka tärkeitä esittämämme asiat ovat teille. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään myös opinnäytetyössä. 

Kysely on anonyymi.

1. Olen

2. Ikä

3. Sukupuoli

4. Asuinalue

0% Valmis