Kysely Pohjois-Savon ympäristöpolitiikan valmistelusta

Pohjois-Savon ympäristöpolitiikan valmistelu on käynnissä. Asiaa valmisteleva työryhmä pyytää nyt sinun näkemyksiäsi siitä, millaista ympäristöpolitiikkaa toivoisit vuonna 2020 aloittavan maakunnan päättäjien toteuttavan.

Ympäristön tila koskevan analyysin sekä asiantuntijahaastattelujen pohjalta työryhmä on nostanut kymmenen eri teemaa ympäristöpolitiikan keskeisiksi painopisteiksi. Teemat ovat alustavia ja ne voivat vielä muuttua työn edetessä muun muassa tässä kyselyssä saadun palautteen pohjalta.

Kyselyssä pääset arvioimaan jokaisen ehdotetun teeman tärkeyttä ja painoarvoa omasta näkökulmastasi. Lisäksi jokaisesta teemasta sinulle esitetään joitakin ehdotuksia siitä, mitkä olisivat kyseisen teeman osalta ympäristöpolitiikan tekemisen keskeiset suuntaviivat. Voit valita suuntaviivoista sen, jonka itse näkisit keskeiseksi edistettäväksi linjaksi maakunnan päätöksenteossa. 

Tähdellä (*) merkatut kysymykset ovat pakollisia. Huomaa, että liukukytkintä täytyy liikuttaa, jotta vastaus tallentuu.

Valintojen lisäksi (tai niiden sijaan) voit myös ehdottaa uusia linjauksia kunkin teeman alla olevassa vapaatekstikentässä. Tekstikenttään voit lisätä myös muita ajatuksia/ehdotuksia kyseisestä teemasta.

Vastausaikaa on 15.3.2018 asti. Kyselyyn voit vastata nimettömänä. Kyselyn lopuksi sinulla on mahdollisuus siirtyä täyttämään arvontalomaketta. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Jopo-polkupyörä. Arvontalomakkeella esitetyt tiedot eivät yhdisty vastauksiisi. Yhteystietoja käytetään vain arvonnassa.   

Kiitos avustasi!