Kuntalaisbarometri 2019
Kysely avoinna 14.2.-3.3.2019

Kyselyllä selvitetään kuntalaisten mielipiteitä kunnan järjestämistä palveluista ja niiden kehittämisestä.
Kyselyyn vastataan nimettömänä. Jos vastaat mobiliilaitteella, käännä näyttö vaakasuoraan.

Halutessanne voitte osallistua kyselyn lopussa arvontaa jättämällä yhteystietonne.

Vastaajan taustatiedot

1. Valitse ikä Tämä kysymys on pakollinen

2. Kotitaloudessanne asuvat aikuiset ja alle 18-vuotiaat. Erottele vastaus pilkulla, esimerkiksi luku 2,2 tarkoittaa kaksi aikuista ja kaksi alle 18-vuotiasta. Tämä kysymys on pakollinen

3. Valitse asuinalueesi Tämä kysymys on pakollinen

4. Kauanko olet asunut Iissä? Tämä kysymys on pakollinen

5. Valitse vastausvaihtoehdoista Tämä kysymys on pakollinen

Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Suunnittelen asuvani Iissä toistaiseksi  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Voisin suositella tutuilleni muuttamista Iin kuntaan  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Olen tietoinen kunnan tavoitteista ja visiosta tulevaisuudelle (kuntastrategia)  Tämä vaihtoehto on pakollinen

6. Miten mielestäsi Iin kunta erottuu muista Oulun seudun kunnista (Kempele, Liminka, Tyrnävä) ?
Voit mainita sekä positiviisia että negativiisia asioita. Onko muissa kunnissa jotain mitä Iillä ei ole tai päinvastoin?

7. Anna ARVOSANA asteikolla 4-10, jossa 4 tarkoittaa täysin tyytymätön ja 10 tarkoittaa erinomainen. Tämä kysymys on pakollinen

4
5
6
7
8
9
10
en osaa sanoa
Luottamuksenne kunnan valtuutettuja kohtaan  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kunnan henkilöstön/viranhaltijoiden ammattitaito  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Iissä on turvallista elää  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kunta on kiinnostunut mielipiteistänne  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kunnan tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja palveluista  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toiminnassa  Tämä vaihtoehto on pakollinen

8. Mitä tai millaisia palveluita kaipaatte Iihin?

0% Valmis