Tulevaisuuden

maankäyttöpäätökset -hanke

Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Kuinka päätösten digitalisointi parantaa maankäyttö- ja rakennussektorin mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen? Ympäristöministeriö kerää Ota kantaa -kyselyllä palautetta muun muassa näistä kysymyksistä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kehittämistyössä 5.5.2019 saakka.

Maankäyttöpäätökset ovat maankäyttöä tai rakentamista ohjaavia tai rajoittavia viranomaisen päätöksiä, jotka kytkeytyvät kuntien ja maakuntien työhön. Niitä ovat esimerkiksi asema-, yleis- ja maakuntakaavat, muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja rajoitukset sekä rakennusluvat.

Taulukko maankäyttöpäätöksistä:
https://d2htbfmhc6rwjj.cloudfront.net/attachments/e/8/b/ed3ab3e6e47139bb216e8a1f83076.pdf

2 Nykyjärjestelmän kehittämistarpeet

2.1 Mitä mieltä olet seuraavista maankäyttöpäätöksiä koskevista väittämistä? Tämä kysymys on pakollinen

Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa
Maankäyttöpäätöstiedot ovat usein vaikeasti saatavissa, yhdistettävissä ja hyödynnettävissä
Tietojen laadussa ja ajantasaisuudessa on merkittäviä haasteita
Toimijoiden roolit ovat osin epäselvät ja päällekkäistä työtä tehdään paljon
Alueidenkäyttöön liittyvät prosessit ja päätöksenteko on hidasta
Tiedonsaanti ja osallistuminen koetaan vaikeksi
Maankäyttöpäätökset ovat usein vaikeasti ymmärrettäviä
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman elinympäristön suunnitteluun on vahvistettava
Tiedonkulkua kansalaisen ja viranomaisten välillä on parannettava
Päätöksiä koskevat manuaaliset raportointivelvoitteet on korvattava nykyaikaisilla, automaattisemmilla menettelyillä

2.2 Mitkä ovat sellaisia maankäyttöpäätöksiin ja rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyviä haasteita, joihin toivoisitte digitalisaation tuovan apuja?

1 / 4