TELMA-päättökysely

Palautekysely  TELMA- koulutuksen päättäville opiskelijoille.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista tehdyistä yhteenvedosta ei voi päätellä kenenkään yksittäisiä vastauksia.

R2 Omaohjaajasi Tämä kysymys on pakollinen

Suunnittelu ja hyödyllisyys Tämä kysymys on pakollinen

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Osin samaa osin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
2 Sain vaikuttaa opintojeni suunnitteluun
3 Telma-koulutuksesta on ollut minulle hyötyä
4 Opiskeluympäristöni oli turvallinen
5 Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
6 Koen kuuluvani TELMA-ryhmääni

7 Miten olen hyötynyt TELMA-koulutuksesta? Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

8 Onko sinua kiusattu, häiritty tai syrjitty Telma-koulutuksen aikana? Tämä kysymys on pakollinen