Respons på STEA:s understödsguide

1. Jag tycker att understödsguiden är användbar

1
2
3
4
5
Inte alls
Mycket

2. Anvisningarna i guiden är tydliga och begripliga

1
2
3
4
5
Nej
Ja

3. Innehållet i guiden är heltäckande

1
2
3
4
5
Nej
Ja

4. Följande anvisningar saknas i guiden:

5. Jag tycker att dessa anvisningar var oklara:

6. Ordet är fritt (Här kan du ge din åsikt om vad som helst.)