Skills - Snorkel känsloreglering
De här frågorna handlar om hur du upplevde hur det var att använda appen Skills.

Dagens datum

Ålder

Vem/vilka har använt appen:

Typ av mobil:

Datum när jag började:

Datum när jag slutade:

Uppskatta hur många gånger  du har tränat övningarna i appen

1. Det var lätt att komma igång – ladda ner, logga in - att använda appen.

2. Det var lätt att förstå instruktionerna och vad jag skulle göra.

3. Det var lätt att förstå texterna i appen.

4. Jag har tränat och gjort övningarna i appen

5. Jag har blivit bättre på att stanna upp, andas lugnt och slappna av med hjälp av
appen.

7. Jag använder gärna appen igen om jag behöver.

Egna synpunkter, förbättringsförslag mm