Opiskelijapalaute kokemustiedon merkityksestä

Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia tai läheisiä, jotka välittävät kokemustietoa opiskelijoille ja ammattilaisille. Kokemustoiminta voi olla sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista. Se voi olla osallistumista suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin palveluiden käyttäjänä.

1. Opiskelen? Tämä kysymys on pakollinen

2. Opetusyksikköni sijaitsee? Tämä kysymys on pakollinen

3. Mitä kuulemasi kokemustieto antoi sinulle? 
Arvioi kutakin väittämää asteikolla 1 - 5, jossa 1= olet täysin eri mieltä ja 5= olet täysin samaa mieltä

1
2
3
4
5
1= täysin eri mieltä
5= täysin samaa mieltä
Kokemustiedon käyttö osana opiskelua oli hyödyllistä  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Lisäsi ymmärrystä pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön/läheisen arjesta  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Lisäsi tietoa palveluista ja niiden tarpeista  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Sain uutta tietoa  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Ei mitään hyötyä  Tämä vaihtoehto on pakollinen

4. Suositteletko kokemustiedon käyttämistä muille opiskelijoille? Tämä kysymys on pakollinen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En lainkaan todennäköisesti
Erittäin todennäköisesti

5. Mitä muuta haluat vielä kertoa?