Vuoden lääkitysteko 2019 -hakemus

Vuonna 2019 palkinto jaetaan organisaatiolle, joka on

- hyödyntänyt henkilökuntansa asiantuntijuutta ja osaamista itsehoitoasiakkaiden lääkeneuvonnan ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi
- systemaattisesti tarjonnut henkilökunnalleen lääkeneuvontaa ja lääkitysturvallisuutta tukevaa koulutusta
- omalla toimitavallaan varmistanut, että itsehoitoasiakkaat saavat tarvitsemansa asiantuntijapalvelun

Palkittavan organisaation valitsee asiantuntijaraati, jossa on edustajat Suomen Apteekkariliitosta, Suomen Farmasialiitosta ja Farmasian oppimiskeskuksesta.

Palkinto jaetaan Farmasian Päivien uudistuneessa avajaisjuhlassa perjantaina 29.11.2019 Helsingissä, Messukeskuksessa.

Palkinnon haku 1.6.-30.9.2019.

1. Organisaation koko

2. Mitkä periaatteet ja toimintamallit määrittävät itsehoitoasiakkaiden palvelua apteekissanne? (Kerro lyhyesti, max 1200 merkkiä)

1200 merkkiä jäljellä

3. Onko käytössänne malleja tai työkaluja helpottamaan vuorovaikutusta ja varmistamaan itsehoitoasiakkaiden tasalaatuinen palvelu? Jos on, kerro esimerkki (max 1200 merkkiä)

1200 merkkiä jäljellä

4. Minkälaista itsehoidon lääkeneuvontaa ja lääkitysturvallisuutta tukevaa koulutusta organisaatiossa on tarjottu? (max 1200 merkkiä)

1200 merkkiä jäljellä

5. Miksi erityisesti teidät pitäisi palkita? Kerro esimerkki asiakastapaus (ilman henkilötietoja), jossa antamallanne lääkeneuvonnalla on ollut ratkaiseva merkitys itsehoitoasiakkaan lääkehoidon onnistumisessa, lääkitysturvallisuudessa tai sairauden hoidossa? Voit myös kertoa muun esimerkin joka kuvastaa toimintanne laauta (max 1200 merkkiä)

1200 merkkiä jäljellä

6. Yrityksen yhteystiedot