Järjestökuuleminen

Tervetuloa täyttämään Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman järjestökuulemiskyselyä. Kysely koostuu monivalintatehtävistä sekä avoimista tehtävänannoista. Vastatkaa avoimiin tehtävänantoihin tiiviisti ja selkeästi. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, jos ei halua ottaa johonkin osa-alueeseen kantaa. Kun saatte vastattua kyselyyn, painakaa kyselyn lopussa olevaa Lähetä-painiketta. Keskeneräistä kyselyä ei voi tallentaa, vaan aloitettuanne vastaamaan kyselyyn, se tulee täyttää kerralla loppuun.

Pohtikaa tehtävänantoja ensisijaisesti oman järjestönne näkökulmasta katsoen, mutta mikäli syntyy ajatuksia myös oman toimintanne ulkopuolisista turvallisuusasioista, niin ne ovat yhtä lailla tervetulleita mukaan vastauksiin. Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman tarkoitus on kehittää arjen turvallisuutta ja hyvinvointia Joensuun alueella sekä edistää yhteistyötä turvallisuusasioissa alueen toimijoiden kesken. Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Toivommekin paljon vastauksia, jotta kaikkien ääni saataisiin kuuluviin turvallisuustyön kehittämiseksi. 

Kysely tulee vastata viimeistään 31.5.2019, jonka jälkeen kysely sulkeutuu. Antoisia vastaushetkiä ja kiitos osallistumisestanne yhteisen asian kehittämiseen!

1. Edustamanne järjestön nimi?

2. Järjestön pääasiallinen toiminta-alue

3. Järjestön toimiala?

4. Järjestötahojen määrä on Joensuun alueella runsas ja toiminta kirjavaa. Järjestöjen asiantuntemus on monipuolista eikä viranomaistahoilla välttämättä ole tarpeeksi tietoa siitä, minkälaisia tietoja, taitoja ja resursseja järjestötoimijoilla on. Kuvailkaa tähän lyhyesti järjestönne toimintaa. Minkälaisena näette roolinne kohderyhmänne arjessa? Miten koette toimintanne edistävän arjen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta Joensuun alueella?

5. Onko Joensuun alueen turvallisuus mielestänne muuttunut kolmen viimeisen vuoden aikana?

6. Joensuun kaupungin tänä vuonna päivitettävässä turvallisuussuunnitelmassa merkittävään rooliin nousee alueen toimijoiden ja asukkaiden laaja kuuleminen. Kuulemisten avulla muodostetaan Joensuun toimintaympäristön arvio, johon kerätään tietoa alueen turvallisuushaasteista, hyvistä käytännöistä sekä turvallisuuden tunteesta. Miltä Joensuun alueen turvallisuustilanne näyttää tällä hetkellä järjestönne näkökulmasta? Mitä turvallisuushaasteita järjestönne arjessa on tullut viime vuosien aikana esille? Onko Joensuun alueella havaittavissa turvallisuusasioihin liittyviä kehityssuuntia tai ilmiöitä, jotka olisi syytä ottaa huomioon kaupungin turvallisuussuunnitelmassa?