Arjen Suola 2019-20
SO - Huvilakadun kampus

1.

2. Tämä lomake kerää henkilötietojasi Seurakuntaopiston opiskelijarekisteriä varten Tämä kysymys on pakollinen

Tietoja säilytetään opintorekisterissä vain opiskelun ajan, eikä tietoja luovuteta muuhun tarkoitukseen.

3. Haen

4. Toiveeni opiskelupäivistä, valitse 1-5

5. Lisätietoja Opettajan/ohjaajan tiedoksi