Tervetuloa vastaamaan Karjasilta-Höyhtyän alueen
lapsiperheiden kokemustiedon kartoitukseen!

Vaikuta asuinalueesi kehittämiseen vastaamalla lapsiperheiden kokemustiedonkartoitukseen. Kartoituksella selvitämme perheiden kokemuksia, ajatuksia ja näkemyksiä arjen sujuvuudesta ja haasteista, palveluista ja toiminnan mahdollisuuksista sekä Karjasilta-Höyhtyän alueesta asuinyhteisönä ja osallisuuden areenana.

Huoltajat voivat vastata kyselyyn itse tai yhdessä lastensa kanssa.

Kysely toteutetaan yhteistyössä asuinalueesi varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso- ja hyvinvointipalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä ja niitä tullaan hyödyntämään alueen lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden sekä yhteisöllisen toiminnan edelleen kehittämisessä. Aineistoa voidaan hyödyntää myös tutkimustyössä.

Mielipiteesi on meille tärkeä!

Lisätietoa kyselyyn liittyen: Karjasilta-Höyhtyä palvelukeskittymän edustajilta
Annukka Hulkkonen, Allinpuiston ja Lintulan päiväkodin johtaja, palvelukeskittymän edustaja annukka.hulkkonen@ouka.fi
Tuija Pohjola, Lintulammen asukasyhdistys ry., puheenjohtaja, tuija.pohjola@ouka.fi  
Marjaana Lassi, Karjasillan seurakunta, varhaiskasvatuksen ohjaaja, marjaana.lassi@evl.fi 
Airi Martikainen, lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri, airi.martikainen@mll.fi

1. Vastaajan asuinalue

2. Vastaajan ikä

3. Perheeseemme kuuluu (voit valita useamman vaihtoehdon)

1
2
3
4 tai enemmän
0-6 v. lapsi/lapsia
7-12 v. lapsi/lapsia
13-15 v. lapsi/lapsia
16-17 v. kotona asuva lapsi / lapsia

Perheen arki

4. Asioita, jotka tukevat perheeni arkea sekä tuovat iloa, hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta

5. Lapsen arjessa huolta aiheuttavia asioita (voit valita useamman vaihtoehdon ja täydentää vastaustasi avoimeen tekstikenttään)

6. Tilanteita, joissa toivot / olisit toivonut apua ja tukea. Millaista?

7. Esteitä avun hakemiselle tai vastaanottamiselle (voit täydentää vastaustasi avoimeen tekstikenttään)

Alueen palvelut ja yhteisöllinen toiminta

8. Miten kehittäisit seuraavia lapsi- ja perhepalveluja? Palveluja voivat tarjota yhdistykset, yritykset, vapaaehtoiset, seurakunnat tai kaupungin toimijat (voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon ja täydentää vastaustasi avoimeen tekstikenttään)

9. Millaisia toiveita / ideoita sinulla on julkisten tilojen, kuten päiväkotien, koulujen sekä kirjasto-nuorisotilan hyödyntämiseksi asukkaiden käyttöön?

10. Olisitko valmis osallistumaan talkoisiin / jakamaan osaamistasi alueen hyvinvoinnin edistämiseksi?

11. Miten haluaisit tietoa alueen tulevista tapahtumista / toiminnoista?

12. Karjasillan ev.lut. seurakunta tarjoaa alueella lapsiperheille mm. varhaiskasvatus-,varhaisnuoriso- ja perhetoimintaa.

13. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lintulammen paikallisyhdistys tarjoaa viikottaisen perhekahvilan kirpputori Vadelmatarhan tiloissa Limingantullissa sekä satunnaisia tapahtumia.

Lintulammen asukasyhdistys ry:n ylläpitämä Höyhtyän Välke -välittämisen keskus on kaikille avoin kansalaisten olohuone. Tiloissa toimii Oulun kaupungin hyvinvointipiste. Oulun kaupungin yhteisötoiminta on yhteistyökumppanina.

14. Perheestämme on osallistuttu Lintulammen asukasyhdistys Ry:n toimintaan

15. Miten tärkeäksi koet asukasyhdistyksen toiminnan?

Karjasilta-Höyhtyä asuinyhteisönä ja elinympäristönä

16. Asuinalueen valintaan vaikuttaneet syyt

17. Alueen vetovoimaisuutta

18. Osallistuiko perheenne lapsi / nuori vastaamiseen?