Intresseanmälan:
Internationella eTwinningsseminarier
våren 2019
- Förskollärare i Tjeckien 5-8 juni -

1. Fyll i nedanstående kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

2. Under sommar och höst 2019 har jag följande barngrupp/er (relevanta för seminariedeltagandet) Den här frågan är obligatorisk

3. Beskriv kort en projektidé du har. Förklara gärna även vilket samarbete du tänker att barnen kan ha i projektet. Den här frågan är obligatorisk

4. Ge en kort motivering till varför du söker en plats på seminariet: Den här frågan är obligatorisk

5. Om du får en plats, på vilket sätt kommer du då att använda dina nya kunskaper på din (för)skola (förutom i eTwinningprojektet)? Den här frågan är obligatorisk

6. Min förskolchef är införstådd med min ansökan Den här frågan är obligatorisk

eTwinning är del av Universitets- och högskolerådet, UHR och lyder därför under myndighetens hantering av personuppgifter. Så behandlar UHR personuppgifter: https://www.uhr.se/om-uhr/sa-har-behandlar-uhr-personuppgifter/