Osallistujaksi kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit on suunnattu suomalaisen yhteiskunnan päättäjille ja eri alojen vaikuttajille, joilla on tarve ymmärtää kestävää talouspolitiikkaa työssään. Kullekin kurssille kutsutaan henkilökohtaisesti noin kolmekymmentä osallistujaa politiikan, hallinnon, liike-elämän, työmarkkinajärjestöjen, muiden järjestöjen, tutkimuksen, median ja kulttuurin edustajista.
Oheisen lomakkeen kautta voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua kurssille tai suositella toista henkilöä osallistujaksi.

Kurssiosallistujaehdotus

Minun tietoni

Suositeltavan henkilön tiedot (jos eri kuin ilmoittaja)

Miksi juuri minun/ilmoittamani henkilön olisi hyvä osallistua kurssille?

Minut voi mainita kontaktihenkilönä, kun ehdottamaani henkilöön otetaan yhteyttä