Energiakohteet kartalle


Kokoamme energiakohteita Energiayrittajyys.fi-sivuston karttapalveluun, josta on helppo löytää edistykselliset toteutukset uusiutuvan energian tuotannossa ja energiatehokkuuden kehittämisessä. Kohde voi olla myös esimerkiksi
edistyksellinen investoinnin rahoitusmalli.

Lähtökohtaisesti kokoamme vain alle 10 vuotta vanhoja kohteita. Samalle kartalle viemme myös energiayrittäjyys-
hankkeet ja HINKU-kunnat. Pyydämme teiltä hieman yksilöinti- ja yhteystietoja, jotta edustamastanne kohteesta
kiinnostuneet voivat tunnistaa kohteen ja ottaa yhteyttä tutustumista varten.

 

Tietoja voi päivittää tai täydentää myöhemmin olemalla yhteydessä Maaseudun energiayrittäjyys -hankkeen yhteyshenkilöihin. Kohde näkyy kartalla viimeistään viikon sisällä ilmoittamisesta, pois lukien loma-ajat.

1. Kohteen yhteystiedot

2. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kohteen erityispiirteitä energia- ja ilmastoasioissa?

Enintään kolme kohtaa
You can select from 1 up to 3 options
Selected options:0

3. Kohteen tiivis kuvaus:

Enintään 400 merkkiä

400 characters left

4. Onko kohteessa mahdollisuus tutustumisvierailuun?

5. Toivomukset vierailuajankohdille ja mahdollinen esittelykorvaus:

6. Kohteen tai toiminnan käynnistyminen (kk/vuosi) ja jos investointi,
sen valmistumisajankohta (kk/vuosi):

7. Lisää kohdetta kuvaava yksi kuva tai logo (jpeg, jpg, gif, png) 

Maksimikoko 20Mt

8. Kohteen mahdollinen julkinen rahoituslähde tai rahasto (Maaseuturahasto, EAKR, ESR, jokin muu):

9. Mikäli julkista rahoitusta, niin rahoituskanava (ELY-keskus, Maakuntaliitto, Tekes, Finnvera tms.):

10. Valitse hanketta parhaiten kuvaava teema hankkeen asiasanoiksi

Enintään viisi teemaa
You can select from 1 up to 5 options
Selected options:0

11. Mahdollisia lisätietoja kohteesta:

12. Kohteen ilmoittaja