Öppna portar på Klosterbacken 2–18.4.2019

I samband med ett utvecklingsprojekt på Klosterbacken testar vi nu olika verksamhetsmodeller. De öppna portarnas dagar är en del av detta projekt. 

Din åsikt är viktig för oss. Vi är tacksamma för feedback på öppna portar till Klosterbacken.

1. Min ålder Tämä kysymys on pakollinen

2. Jag fick information om de öppna portarna Tämä kysymys on pakollinen

3. Jag kommer från Tämä kysymys on pakollinen

4. Jag använde eller testade följande av områdets tjänster Tämä kysymys on pakollinen

5. Här är min feedback om tjänsterna jag använde:

6. Jag gillade evenemanget Tämä kysymys on pakollinen

7. Jag önskar att det ordnas liknande igen Tämä kysymys on pakollinen

8. Ris eller rosor? Ordet är fritt!

9. Vill du delta i utlottingen av fina priser ur museibutiken? Lämna dina kontaktuppgifter här: