Kyselyn vastausaika on päättynyt. Kyselyn tuloksia käsitellään opinnäytetyössäni, joka julkaistaan valmistuttuaan osoitteessa http://www.theseus.fi/