Kulturseminarium Världen utan hantverk? 12.9.2019

1. Jag anmäler mig till det åboländska kulturseminariet, torsdag 12.9.2019

2. Eventuella önskemål gällande mat

3. Eventuella hälsningar till arrangörerna