Arvot ja visio - kuntalaisille
1. Avoimuus: Olemme innovatiivisia, avoimia päätöksenteossa sekä vuorovaikutteisia kaikkien
sidosryhmien kanssa.
Onko arvo selkeästi ymmärrettävä?
2. Kommentoi arvoa "Avoimuus" vapaasti