Skolsamarbete - utvärderingsblankett

Utvärderingsblankett om skolsamarbetet med Luckan UngInfo

Luckan UngInfo har under de senaste åren arbetat hårt för att bygga upp ett närmare samarbete med skolorna i Svenskfinland. För att vidareutveckla det samarbete och de stödtjänster vi erbjuder skolorna, ber vi nu om er hjälp. Vänligen fyll i detta formulär och hjälp oss att förbättra våra tjänster. Det tar bara några minuter att fylla i.

1. I vilken region finns skolan du arbetar i?

2. Vilken skola arbetar du i (inte obligatoriskt)

3. Vad är din titel/dina arbetsuppgifter

4. Hur väl känner du till Luckan UngInfos tjänster? 
(5 Känner bra till UngInfos tjänster, 1: inte alls)

1
2
3
4
5
Känner inte alls
Känner bra

5. Vilka av dessa Luckan UngInfo tjänster känner du till?

6. Har Luckan UngInfo hållit föreläsningar eller workshoppar i er skola?

7. Om du svarade ja på förra frågan, vilka föreläsningar och workshoppar

8. Hur tycker du att föreläsningarna eller workshopparna varit

1
2
3
4
5
Mycket dåliga
Mycket bra

9. Finns det teman som du skulle vilja att Luckan UngInfo föreläste om i er skola?

10. Hur tycker du att samarbetet med UngInfo har fungerat?

1
2
3
4
5
Mycket dåligt
Mycket bra

11. Hur tycker du samarbetet med Luckan UngInfo och er skola kunde utvecklas?