Anmälan om varans ankomst till Åland eller avfärd av Åland

Anmälan kan samtidigt utgöra exportdeklaration samt importdeklaration om överlåtelse för fri rörelse i handeln mellan Åland och övriga Finland.

1. Datum (dd.mm.årtal)

2. Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

Information om exportören och importören
Uppgifter om exportören och importören skall uppges, om ”Anmälan om varans ankomst eler avfärd” samtidigt utgör exportdeklaration och importdeklaration för varans överlåtelse till fri rörelse.
 
I dessa fall ska man ange antingen 1) importörens FO-nummer samt tilläggsanteckningen ”MOMS REG”, eller exportörens skattegränsnummer om exportören är skattskyldig, eller 2) transportörens eller annat ombuds skattegränsnummer om transportören eller ombudet är skattskyldig.

Exportörens uppgifter

3. Om exportören är skattskyldigt ombud för en privatperson, eller en annan icke momsregistrerad person, och betalar importmomsen för denne anges även skattegränsnummer.

Importörens uppgifter

4. Om importören är momsregistrerad anges importörens FO-nummer
och anteckningen ”MOMS REG”.

5. Importören är MOMS REG

Varuinformation

6. Om varan anges följande: Den här frågan är obligatorisk

Transportinformation

7. Om transporten anges följande:
Obs! Om transportören är ombud för en privatperson, eller för en annan icke momsregistrerad person, och betalar importmomsen för denne anges också skattegränsnummer.
Den här frågan är obligatorisk

8.

Ombudets uppgifter

9. Ombudets namn, adress  och skattegränsnummer.
Denna punkt fylls i, om någon annan än exportören eller transportören är skatteskyldig ombud för en privatperson eller en annan icke momsregistrerad person

10. Separat bilaga

Kom ihåg,  att ta upp sammanfattningssidans uppgifter!