Apurahahakemus

Kumula myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsentemme tekemiin kunta-alan asiantuntijoita (hallinto, kirjastoala, ruokapalvelut etc.) käsitteleviin pro gradu- kandi- ja opinnäytetöihin. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa syksyisin. Syksyn 2018 haku on auki 01.09.-04.11.2018 välisenä aikana. Apurahan suuruus on 500€ ja niitä jaetaan kaksi. Apurahat myöntää Kumulan hallitus.

Apurahaa voi hakea myös jäseneksi liittyvä uusi opiskelijajäsen. Uuden jäsenen jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä.


Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa itse työprosessin aikana. Myöntämämme apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta. Työn valmistumistuttua siitä on toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.

Jos jäit miettimään sopiiko aiheesi hakukriteereihin tai sinulle heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä järjestökoordinaattoriin: meeri.vaananen [at] kumula.fi
 

Myöntämiskriteerit:

- Apurahaa voi hakea pro gradu tutkielmaan, kandidaatin tutkielmaan tai AMK opinnäytetyöhön.
- Työn aiheen on liityttävä kunta-alan asiantuntijatyöhön.
- Apuraha myönnetään ainoastaan Kumulan jäsenille tai jäseneksi liittyville. 
- Apurahan voi saada vain kerran, mutta hakukertoja ei ole rajattu.
- Hakemuksen mukana on toimitettava tutkimussuunnitelma ja opintosuoritusote.
- Tutkielmasta on sen valmistuttua toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.
- Kumula saa oikeuden lisätä valmiin työn tai linkin siihen sivustonsa apurahapankkiin.
- Kumula saa oikeuden julkaista apurahansaajien nimet viestintäkanavissaan. 

1. Lisää perustiedot

Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Asuinpaikkakunta
Opiskelupaikka
Opiskeluala

2. Muualta haetut apurahat

3. Tutkielman nimi

4. Tutkielman tavoite

5. Tutkielman merkitys

6. Aikataulu

7. Liite: tutkimussuunnitelma

Lisää liite PDF-muodossa. 

8. Liite:  opintosuoritusote

Lisää liite PDF-muodossa.  Opintosuoritusotteen ei tarvitse olla leimattu, tuloste omista opinnoista riittää.

9. Hyväksyn Kumulan tietosuojaselosteen

Kumulan tietosuojaseloste löytyy osoitteesta http://kumula.fi/tietosuoja .
Täyttäessäni lomakkeen annan suostumukseni apurahahaun järjestäjälle käyttää tietojani tämän haun yhteydessä.Tietoja käytetään hakuprosessin käsittelyyn sekä yhteydentoon hakijan kanssa. Kumulan toimiston anonymisoi hakijatiedot apurahasta päättävää hallituksen kokousta varten.

Hakutiedot poistetaan 6kk sisällä.