Akademski integritet i plagijarizam u Srbiji: Anketa za profesore

 
 

Ova anketa ima za cilj osmišljavanje obuke o akademskom integritetu, te jačanje svesti o akademskom integritetu i plagiarizmu u Srbiji. Učestvovanje je anonimno i dobrovoljno i ne postoji nikakva mogućnost da se odgovori povežu sa Vama lično. Rezultati istraživanja biće upotrebljeni u naučne svrhe. Učešćem dajete pristanak da se rezultati koriste na gore navedeni način. Potrebno je 5-10 minuta da se odgovori na anketu.

Unapred hvala!

Dr. Sonja Bjelobaba

integritet@gu.seSprovođenje ove ankete i osmišljavanje obuke na daljinu podržano je od strane projekta "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju" koji se implementira u okviru zajedničke inicijative Saveta Evrope i Evropske unije Horizontalnog Programa za Zapadni Balkan i Tursku.​​​​