Ilmoittautuminen Nuorten Parlamentin istuntoon 2020
Anmälningen till Ungdomsparlamentets plenum 2020

1. Täytä seuraavat tiedot
Fylla på

Nuorten parlamenttiin tulevien oppilasedustajien matkakustannukset korvataan valtion matkustussääntöä soveltaen. Kunnan maksettavaksi jäävät edelleen ohjaajan ja toimittajaoppilaan matkat ja majoituskulut.  

De elevledamöter som deltar i Ungdomsparlamentet får ersättning för sina resekostnader enligt statens resestadga.Kommunen ska alltså stå för resor och inkvartering för klubbledarna och journalisteleverna.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.11.2019.
Istuntoon mahtuu mukaan korkeintaan 150 ensin ilmoittautunutta koulua.
Nuorten parlamentin istunto järjestetään 27.3.2020.

Sista anmälningsdag är den 18 november 2019.
De 150 skolor som anmäler sig först får delta. 
Ungdomsparlamentet har plenum den 27 mars 2020

2. Tietosuojaseloste / Dataskyddsbeskrivning (på finska) 
http://bit.ly/nupatietosuoja
Tämä kysymys on pakollinen