Kasvubuustin logo, kuumailmapallo


Työnantajaimagon kartoitus

Kasvubuustin Imago-yrityspalveluohjelma


Kasvubuustin Imago-yrityspalveluohjelman palvelut ovat suunnattu pk-yrityksille, jotka haluavat hyödyntää hyvää työnantajaimagoa kilpailutekijänä rekrytoinneissaan. Palveluja on tarjolla niin hyvän työnantajuuden osa-alueiden kehittämiseen, työnantajakuvan rakentamiseen kuin siitä viestimiseen osaajamarkkinoilla. Teemassa on mahdollista hyödyntää myös muuta asiantuntijakonsultointia, valmennusta ja verkostoitumistilaisuuksia.
 
Ohjelma on rakennettu yhteistyössä Työelämän tutkimuskeskuksen ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa. Ohjelmassa teemme myös yhteistyötä Työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost -ohjelman sekä Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hankkeen kanssa, joissa tavoitteena on houkutella pirkanmaalaisiin yrityksiin kansainvälisiä osaajia ja kouluttaa heitä tarpeen mukaan sekä rakentaa kansainvälisiä työyhteisöjä. Tuloksia voidaan hyödyntää myös KEHA-keskuksen Työmarkkinatorin kehitystyön tukena.
 
Tämän kyselyn tavoitteena on herättää ajatuksia yrityksenne työnantajuuden nykytilasta ja työnantajaimagoon liittyvistä kehittämiskohteista. Kyselyn avulla voit pohtia yrityksesi työnantajuuden nykytilaa ja se auttaa tunnistamaan mahdolliset kehittämiskohteet. Vastausten avulla kehitämme myös teemaan sopivia yrityspalveluja.

Tietosuojaseloste
Vastaa yhteentoista alla olevaan väittämään nykytilan ja tavoitetilan näkökulmista

Yrityksessämme kaikki lain velvoittamat työsuhdeasiat ovat kunnossa

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Yrityksen tulee noudattaa lakia, jotta luodaan kestävää yritystoimintaa. Voimme ohjata sinut juridiikkaviidakossa oikeiden palveluiden piiriin muun muassa työsuhdeasioissa.

Seuraamme säännöllisesti henkilöstön tyytyväisyyttä ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Henkilöstön tyytyväisyyttä kannattaa kasvattaa, jotta yrityksen tuottavuus kasvaa. Voimme auttaa sinua löytämään tukea oikeiden mittareiden laatimisessa sekä kehitystoimenpiteiden suunnittelussa.

Henkilöstömme on sitoutunut yrityksemme tavoitteisiin

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Oikeanlaisen henkilöstön löytäminen ja sitouttaminen yritykseen ja sen tavoitteisiin on tärkeää, jotta kasvu tapahtuu oikeaan suuntaan. Voimme auttaa sinua erilaisissa henkilöstötarpeissa sekä etsiä tarvitsemaasi tukea yrityskulttuurin rakentamiseen.

Työnantajana huolehdimme työyhteisön sisäisestä toimivuudesta

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Työyhteisön sisäinen toimivuus mahdollistaa rakenteiden tehokkuuden, jotta henkilöstön tuottavuus kasvaa. Autamme sinua tavoitteellisessa rekrytoinnissa sekä ohjaamme sopiviin palveluihin tiimien rakentamisen ja hyvinvoinnin johtamisen tukemiseksi.

Tiedostamme tekijät, jotka aiheuttavat ylimääräistä painetta ja stressiä henkilöstöllemme

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Työympäristön ylimääräiset paineet ja stressi kannattaa minimoida, jotta henkilöstön työpanos keskittyy pääasiassa vain tuottaviin tekijöihin. Voimme toteuttaa palvelutarvekartoituksen, jonka avulla voimme ohjata sinua juuri sopivien palveluiden äärelle.

Pyrimme vähentämään tunnistettuja kuormittavia tekijöitä

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Henkilöstöä henkisesti tai fyysisesti kuormittavat tekijät kannattaa minimoida, jotta henkilöstön suorituskyky ja tuottavuus ei heittele vaan kasvaa vakaasti ja kestävästi. Voimme auttaa sinua saamaan asiantuntijoiden tukea esimerkiksi itsensä johtamisen ja haasteellisissa tilanteissa suoriutumisen teemoissa.

Ennakoimme tulevia muutospaineita ja varaudumme yllättäviin riskeihin turvataksemme henkilöstömme työrauhan ja luottamuksen tulevaisuuteen

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Henkilöstön työrauhan ja tulevaisuuden turvaaminen on olennaista, jotta henkilöstö ei ala muutostilanteissa pelata omaan pussiin vaan luottaa yritykseen ja sen tarjoamaan tulevaisuuteen. Autamme sinua löytämään tukea tulevaisuuden haasteiden ennakointiin ja sisäisen työyhteisöviestinnän kehittämiseen.

Kannustamme henkilöstöämme monipuoliseen kouluttautumiseen ja mahdollistamme osaamisen kehittämisen

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Henkilöstön kilpailukyvyn säilyttäminen työmarkkinoilla on yksi tulevaisuuden avaintekijöistä, jotta henkilöstö saadaan sitoutumaan organisaatioon. Voimme auttaa osaamisen kehittämistarpeiden määrittelyssä ja löydämme kanssasi oikeat palvelut vaikuttavan koulutuksen mahdollistamiseksi.

Henkilöstömme kertoo työpaikastaan positiivisia asioita ulospäin oma-aloitteisesti

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Henkilöstön viestit ulospäin omasta työpaikastaan ovat merkityksellisiä, jotta organisaation houkuttelevuus kasvaa työnantajana. Meidän kauttamme löydät konkreettista apua osaajamarkkinoiden kartoittamiseen, rekrytointiviestinnän rakentamiseen ja oikeiden kanavien käyttöön.

Yrityksemme on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja potentiaalisten työnhakijoiden silmissä

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Yrityksen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä työnantajana kannattaa kasvattaa, jotta oikeanlaiset osaajat hakeutuvat yritykseen ja mahdollistavat kasvun. Voimme auttaa sinua saamaan tukea yrityksenne näkyvyyden mittaamiseen avoimilla työmarkkinoilla, halutun työnantajaimagon rakentamiseen ja positiiviseen erottautumiseen osaajien silmissä.

Kehittämällä työnantajaosaamistamme haluamme tulla yhä paremmaksi ja houkuttelevammaksi työnantajaksi

Toteutuu täysin
Toteutuu osittain
Ei toteudu juurikaan
Tilanteemme tällä hetkellä
Tavoittelemme tulevaisuudessa
Työnantajaimagon kehittäminen kannattaa, jotta tulevaisuuden osaajakilpailussa yrityksesi vetää kilpailijoita pidemmän korren ja saatte huippuosaajat osaksi kasvumatkaanne! Kauttamme saat apua hyvän työnantajuuden eri osa-alueiden kehittämiseen, työnantajakuvan rakentamiseen sekä työnantajabrändin viestintään.

Autamme parantamaan yritysten työnantajaimagoa, jotta näemme kasvua.
Jätä yhteystietosi, niin pääset mukaan!

Tutustu Kasvubuusti.fi sivuillemme ja hyppää mukaan kasvuun! Sivuilta löydät myös kasvuagenteina toimivat, kokeneet yritysasiantuntijamme. Kasvuagentit tuntevat yrityspalvelukentän ja palvelut yrityksen erilaisiin kehittämisen tarpeisiin. 

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse kasvubuusti@te-toimisto.fi tai yleisen työnantaja- ja yritysasiakkaille suunnatun puhelinpalvelun kautta 0295 045 503.